Demensi Baru Sukuk Dalam Bursa Suq As-Sila'

Posted by Farhan Ahmad Saturday, October 24, 2009

Pertembungan antara sarjana ilmuan dan praktis industri dalam industri kewangan hari ke hari semakin rapat dan hubungan ini semakin hari semakin positif demi menggerakkan satu demensi baru dalam dunia pengkajian dan pembangunan terhadap sesuatu produk kewangan dalam industri terutama industri kewangan Islam. Dahulu ia dilihat baru dan ibarat bayi yang baru merangkak sehinggakan di peringkat pengajian tinggi bahan-bahan kajian tidak cukup banyak untuk di perolehi dalam sekitar tahun 1990 an malahan sehingga kini berani untuk penulis mengatakan ia masih memerlukan pembangunan dan masih banyak perlu diterokai dan dibangunkan dengan lebih kemas kerana rata-rata produk ini masih baru dan menghadapi persaingan dalam menarik perhatian pelabur khasnya pelabur dalam produk kewangan Islam ini.

Namun di era yang semakin mencermin luasnya kuasa Allah swt dengan dibuktikan pada agama Islam ini, ia telah menterjah pemikiran ekonomi khasnya kewangan. Sudah tentu negara sekular besar seperti Turki tidak cukup senang perkataan Islam ini mencanang di merata-rata dunia Islam di luar aspek masjid dan urusan berkaitannya. Berbalik kepada isu menarik ini, sekitar Ogos penulis telah mendengar akan usaha mengeluarkan satu sukuk baru yang sering menjadi isu dalam kewangan Islam dalam Commodity Murabahah House(CMH), dimana usaha untuk mendapatkan kecairan ini cukup banyak menimbulkan polemik dikalangan sarjana seperti International Council of Fiqh Academy (ICFA).

Cukup menarik untuk mengatakan perkara ini kerana proses pembangunan sukuk ini terkesan hasil perdebatan yang kadang-kadang tidak perlu sebenarnya pada hemat penulis tapi adalah perlu saling memahami. Isu ini menyentuh banyak hal sebelum tercetusnya Bursa Sukuk As-Sila' ini kesan praktis negara-negara yang menjalankan sistem kewangan Islam ini menghadapi budaya ekonomi yang berbeza di kawasan masing-masing. United Kingdom dengan isunya seperti London Metal Exchange (LME), Malaysia dengan Crude Palm Oil (CPO) dan berbeza juga praktis di Timur Tengah yang agak tidak selesa dengan praktis Malaysia dalam isu Bai' Al-Inah. Pengurusan kecairan ini menjadi isu besar atas dasar sebab utama iaitu MAQASID SYARIAH.


Kalau kita mendalami transaksi berkaitan pengurusan aliran kecairan dengan bersandar kepada aset (tengible assets) masalah utama adalah barangan ribawi, kerana transaksi ini melibatkan lain-lain komiditi seperti gandum, barli, garam dan barangan ribawi yang lebih besar seperti emas dan perak. Tapi isu ini penulis tidak mahu sentuh kerana terlampau banyak perbahasan di sini dikalangan sarjana Fiqh.

Cukuplah disini kiranya penulis cuba mengatakan Sukuk As-Sila' ini adalah salah satu inovasi usaha yang cuba hadir dalam menangani masalah kewangan Islam dalam peringkat yang lebih global. Inovasi sukuk ini menarik, dimana sukuk As-Sila' boleh lihat table di web Bursa Malaysia, mereka (Bursa) menyatakan Suq ini adalah melibatkan platform komoditi perdagangan antarabangsa berasaskan transaksi komiditi dalam kewangan dan pelaburan Islam berlandaskan prinsip Syariah iaitu prinsip Murabahah, Tawarruq (deffered payment) dan Musawwamah. Musawammah sebenarnya bukanlah prinsip baru ia adalah penyelesai masalah orang yang ingin terlibat dalam pelaburan tanpa ambil tahu sebarang kos dan keuntungan iaitu akad ini memberi pengertian ringkas dimana penjual tidak memberitahukan harga sebenar(pokok) dan keuntungan diperolehinya. Ia berbeza sekali dengan Murabahah dimana pembeli mengetahui kos jaminan aset tersebut.

Hakikatnya perkara ini bukan baru, penggunaan Tawarruq sebenarnya sedikit sebanyak telah mendekatkan demensi global kerana ia bukan isu dikalangan ulama Timur Tengah. Ketika penulis menyemak semula bahan-bahan lawatan industri ke RHB Islamic Investment penulis melihat keupayaan tawarruq mengganti bai al-'Inah adalah antara terbaik. Tetapi apa yang menarik di sana soal komoditi tidak berlaku, kerana ketika RHB menjalankan MoU dengan SEDANIA MEDIA dalam pelaburan sukuk tawarruq, mereka telah bersandarkan aset jaminan mereka kepada EASY PAY bukan kepada CPO apatah lagi LME, ia amat mengejutkan tapi agak lucu lagi sinis bila Head Syariah Advisor mereka Ustaz Ramadhan Al Fitri menyatakan untuk apa pelabur memiliki CPO yang cukup banyak di hadapan rumah mereka. Bagaimanapun penulis tertarik dengan isu komoditi ini melalui kata Sheikh Yusof Talal DeLorenzo ketika ditanya soal minyak dan emas. Beliau menjawab;

"The Quran and the Hadith explicitly mention gold and silver as currencies. Although they are no longer used as currencies in the world, the fact that they are explicitly mentioned in the text means they require special treatment.”


Kesimpulannya, pengkajian mendalam terhadap Al-Quran dan Hadith amat perlu supaya amalan praktis dalam kehidupan kewangan ini bersesuaian dengan Al-Quran dan Al- Hadith dimana pada masa yang sama kita menghadapi dunia perbankan yang semakin hari semakin berkembang dan mencabar. Wallahu'alam...

0 comments:

Post a Comment

get this widget here